Zgromadzenie wspólników szpitala uniwersyteckiego

Pobierz PDF
14 marca 2018 r. odbyło się kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak. Tematem zgromadzenia było podjęcie uchwał dotyczących zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Prezes Zarządu Szpitala dr Marek Działoszyńskie przedstawił również raport z realizacji inwestycji przeprowadzonych w 2017 r. ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego, w tym m.in.:

- Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kwota dofinansowania 1.618.215,00

- Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych – kwota dofinansowania 127.000,00 zł

- Utworzenie Pracowni polisomnograficznej – kwota dotacji 109.135,00 zł

- Zakup sprzętu w ramach projektu Programu profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – kwota dotacji 872.840,41 zł

- Zakup aparatu rtg z ramieniem C w ramach projektu Programu profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – kwota dotacji 126.301,57  zł

- Zakup wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii – kwota dotacji 357.000,00 zł

- Zakup aparatury medycznej na potrzeby pozostałych oddziałów – kwota dotacji 3.066.129,71 zł.

 
W zgromadzeniu uczestniczyli: z ramienia większościowego udziałowca -  Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski, samorząd województwa reprezentowali członkowie zarządu z Panią marszałek Elżbietą Anną Polak na czele. Szpital Uniwersytecki reprezentowany był przez członków Zarządu lecznicy: Marka Działoszyńskiego, Zbigniewa Hupałę i Jarosława Sierackiego.

Galeria: Spotkanie wspólników szpitala uniwersyteckiego

Zobacz również