Tworzymy Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze

Pobierz PDF
- Zarząd województwa postanowił przeznaczyć 800 tys. zł na wsparcie, modernizację i przygotowanie Oddziału Psychogeriatrycznego w Ciborzu. Wiąże się to bardzo mocno z przygotowaniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Głównym założeniem centrum jest odejście od zamkniętego leczenia w szpitalach na rzecz opieki w środowisku pacjenta, tak by mimo problemów ze zdrowiem psychicznym nadal mógł pracować, uczyć się funkcjonować w swym dotychczasowym otoczeniu.

Jak podkreślała marszałek, zgodnie z nowymi przepisami centra działające jako pilotaże, mają bardzo dobre wsparcie finansowe.- Doświadczyliśmy już tego tworząc Centrum Zdrowia Psychicznego w Obrzycach - w naszej jednostce, która od dwóch lat (od kiedy funkcjonuje Centrum) notuje dodatni wynik finansowy. To prawie 2 mln zł na plusie (nigdy jednostka nie notowała tak dobrego wyniku). Są to zupełnie inaczej wycenione procedury – mówiła marszałek.

Podkreślała, że szpital w Ciborzu przygotowywał się do tego. - W ubiegłym roku z dużym oporem przeciwników udało nam się połączyć szpital psychiatryczny w Ciborzu z Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Zielonej Górze. Zrobiliśmy to, aby rozszerzyć systemową opieką ambulatoryjną. Założeniem jest, aby była to pomoc środowiskowa. M.in. dzięki temu połączeniu mamy poradnię środowiskową w Zielonej Górze. Teraz kolejny krok szpitala w Ciborzu - już ostateczny - powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Staramy się, aby Centrum Psychiatrii zostało zakontraktowane jeszcze w tym roku – podsumowała marszałek.   

Centra powstają w całej Polsce

Beata Sudnik-Kotus, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu mówiła o idei i szczegółach funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego. – W obecnym czasie zachodzą duże zmiany w polskiej psychiatrii. W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 został wdrożony pilotażowy program psychiatrii środowiskowej. W całej Polsce powstają Centra Zdrowia Psychicznego – mówiła. Uruchomiono już 27 centrów zdrowia psychicznego w całym kraju. Każde z nich ma obowiązek zapewnienia chorym opieki szpitalnej, ambulatoryjnej, środowiskowej i dziennej na swoim terenie, za który odpowiada. Najczęściej jest to powiat lub dwa powiaty. W województwie lubuskim powstały już dwa – w Gorzowie Wlkp. i Obrzycach. - Początkowo centra były tworzone w miastach, tam gdzie jest całodobowa opieka, czyli oddziały psychiatryczne i poradnie, jako formy opieki w jednym miejscu. Szpital w Ciborzu ma całodobową opiekę. Łóżka szpitalne ma w Ciborzu, natomiast poradnię w Zielonej Górze. W związku z programem pilotażowym wprowadzającym opiekę psychiatryczną środowiskową zaczęły powstawać centra –tłumaczyła dyrektor Beata Sudnik-Kotus.   

Aby utworzyć centrum trzeba zabezpieczyć różne formy opieki psychiatrycznej, począwszy od opieki ambulatoryjnej, opieki dziennej, środowiskowej, całodobowej, doraźnej. Te warunki trzeba spełnić.

Jesteśmy gotowi na zmiany

- Szpital w Ciborzu spełnia wszystkie kryteria, jakie są niezbędne, żeby zostać zakwalifikowanym do tego programu pilotażowego, przejść pozytywnie weryfikację i móc podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówiła dyrektor Beata Sudnik-Kotus.     

Celem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest wprowadzenie nowoczesnego, środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, który ma za zadanie poprawę jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność, ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków hospitalizacji, uruchomienie inicjatyw i zasobów społecznych lokalnej społeczności, przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorych psychicznie, zapewnienie warunków do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Centrum zapewnia i koordynuje pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dorosłym mieszkańcom powiatu/miasta.

Struktura Centrum składa się z części szpitalnej oraz ambulatoryjnej. W części szpitalnej działają Oddziały Psychiatryczne Ogólne i Izba Przyjęć Szpitala. W skład części ambulatoryjnej wchodzi: Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Jak pomoc jest w centrum?

Centrum Zdrowia Psychicznego jest ośrodkiem, którego zadaniem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form i pomocy niezbędnych w środowisku rodzinnym i społecznym. Centrum zapewnia i koordynuje pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dorosłym mieszkańcom (powyżej 18. roku życia).  

Leczenie w centrum odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego, koordynowanego we współpracy z asystentami zdrowienia. Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego działającego w ramach Centrum może zgłosić się każdy pacjent bez skierowania. 

W ramach swojej działalności centra oferują: konsultacje psychiatryczne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową prowadzoną przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, regularnie superwizowanych, grupy wsparcia, a w razie potrzeby profesjonalne leczenie farmakologiczne, terapeutyczne, konsultacje rodzinne oraz inne formy pomocy.

Zakłada się, że każdy pacjent, który zgłosi się do centrum z problemem uzyska odpowiednią pomoc w ciągu najpóźniej 72 godzin.

Zobacz również