Dodatkowe środki na politykę społeczną

Pobierz PDF
W województwie lubuskim, w ramach funduszy europejskich realizowanych jest szereg programów społecznych. Na tej liście znajdują się m.in. projekty „Poznaj nowy świat dla seniorów” i „Efekt Synergii…”, których budżety dzisiaj zwiększono. Zarząd województwa przyznał na realizację inicjatyw dodatkowo ponad 250 tys. zł.  

Poznaj nowy świat dla seniorów

W przypadku tego projektu pierwotny budżet zadania wynosił prawie 2,4 mln zł. Po przyznaniu dodatkowych 234 tys. zwiększył się do ponad 2,6 mln zł. Dzięki pieniądzom do pracy w Dziennym Domu Pobytu w Zielonej Górze zostanie zaangażowany dodatkowy personel (salowe, pielęgniarka, opiekun medyczny). W placówce pojawią się także środki czystości i ochrony osobistej. Ogółem wsparcie pozwoli wspomóc do 100 seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Do tej pory zakładano, że pomoc obejmie niespełna 50 osób.

EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej

O 122 tys. zł wzrośnie także budżet programuEFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Po zmianie budżet zadania wyniesie prawie 2,6 mln zł. Dzięki dotychczas wydanym pieniądzom udało się poprawić warunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianiając ich potencjał oraz promując dobre praktyki. Chodziło m.in. o zorganizowanie sieci współpracy, czy też kampanii społecznych.

Dodatkowe środki na program zostaną przeznaczone do opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim. Chodzi o tworzenie tzw. gospodarstw opiekuńczych, które są innowacyjnym rozwiązaniem i odpowiadają na potrzeby bezrobotnych mieszkańców wsi. Poza tym podmiotom ekonomii społecznej, które w swojej działalności oferują usługi użyteczności publicznej, zostaną przekazane środki ochrony osobistej, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zobacz również