Lubuska Scena Juniora

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 lipca 2020 r. przyznał dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze dotację w wysokości 10.000 zł w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pn.:"Lubuska Scena Juniora", realizowane w okresie od dnia 26.07.2020 r. do dnia 06.09.2020 r.

Wniosek złożony przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne kierowane jest do młodego i najmłodszego widza z Zielonej Góry oraz z ościennych powiatów, jest uzupełnieniem programu Lubuskie Lato Teatralne. Jest to ukłon w stronę rodzin, które będą mogły urozmaicić niedzielne popołudnia spotkaniami z niezwykłymi bajkowymi postaciami spektakli wywodzących się z repertuaru Lubuskiego teatru w Zielonej Górze.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3702/Oferta_Stowarzyszenia_Lubuskiego_Teatru_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również