Społeczne remedium – 20 mln zł do wzięcia w grantach

Pobierz PDF
Grafika przedstawiająca parę seniorów.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Społeczne Remedium”, dotyczący wsparcia domów pomocy społecznej. Pieniądze mają być przeznaczone na zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 .

Projekt Społeczne remedium” skierowany jest do 23 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. Łączna kwota środków przeznaczonych na granty to nieco ponad 20 mln zł. Pieniądze można otrzymać na okres 90 dni. W tym czasie należy je wykorzystać na jedno z 4 kluczowych działań.

Pieniądze przeznaczone zostaną np. na zakup testów na obecność koronawirusa. Pomogą też zabezpieczyć DPS-y w środki ochrony osobistej. Dodatkowo „Społeczne Remedium” posłuży sfinansowaniu kosztów noclegów i żywienia w związku ze zmianą organizacji pracy w placówkach dla 500 osób przez okres 3 miesięcy. Listę możliwych wydatków zamyka wypłata dodatków dla pracowników DPS-ów.

Przypomnijmy, że „Społeczne Remedium” to już kolejny tego typu projekt. Pierwszy pod nazwą „EGIDA”, był finansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dotychczas podpisano 44 umowy na powierzenie grantów. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła prawie 4,5 mln zł.

Dofinansowanie otrzymały 23 domy pomocy społecznej oraz 21 innych placówek całodobowych m.in. domów dla matek, schronisk i noclegowni, instytucji opieki paliatywnej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Środki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, testów w kierunku COVID-19, urządzeń do dezynfekcji oraz niezbędnego wyposażenia. Granty pomogły również zatrudnić dodatkową kadrę.

Zobacz również