Kultura na plusie!

Pobierz PDF
Zdjęcie ze spotkania; osoby rozmawiające przy stole w sali konferencyjnej.
31 lipca br. Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego spotkał się z dyrektorami podległych wojewódzkiemu samorządowi instytucji kultury.

Podczas spotkania wicemarszałek Porycki pogratulował dyrektorom zarządzanych przez nich jednostek pozytywnego wyniku  finansowego za 2019 r., podziękował także za dotychczasową pracę w obszarze kultury, jej upowszechnianie i aktywizację mieszkańców województwa lubuskiego.

-Państwa wysiłek jest laurem za dokonania, co bez wątpienia buduje pozytywny wizerunek  naszego regionu.  Dziękuję za dotychczasową działalność i aktywność zwłaszcza w trudnym czasie pandemii, życzę wytrwałości w realizacji dalszych zamierzeń, osobistej satysfakcji oraz nieustającej inspiracji do podejmowania ambitnych wyzwań – podkreślił wicemarszałek Łukasz Porycki.

Spotkanie dotyczyło również decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o wsparciu  i rekomendacji Sejmikowi Województwa Lubuskiego zwiększenia dotacji podmiotowych instytucjom kultury, które nie miały możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z tytułu działalności statutowej podczas trwającej pandemii.

Galeria zdjęć

Zobacz również