Szkolili się na warsztatach przyrodniczych

Pobierz PDF
Wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn wita się z uczestnikami warsztatów przyrodniczych.
Wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn był gościem warsztatów edukacyjnych, w których udział biorą pracownicy Parków Krajobrazowych z całej Polski oraz osoby wykonujące edukację przyrodniczą na terenie Parków Krajobrazowych.

Warsztaty ED-EK (skrót od Edukacja Ekologiczna) to 3 dniowy instruktaż i doskonalenie, będące częścią projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pod nazwą „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz przyrodników edukatorów”. Wicemarszałek spotkał się z uczestnikami w poniedziałek, 14 września w pałacu w Brodach Żarskich.

Podczas szkolenia omawiano m. in. badania i prace pracowników ZPKWL, które skupiały się na inwentaryzacji oraz publikacjach popularno-naukowych i zeszytach ćwiczeń.

W ramach projektu wydano łącznie 3 publikacje:

  1. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego.
  2. Motyle dzienne lubuskich parków krajobrazowych. Kieszonkowy przewodnik terenowy.
  3. Tajemnice ziemi po której chodzimy - działalność lodowców na przykładzie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” i Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.

Galeria zdjęć

Zobacz również