Webinar nt. budowania partnerstwa ponadnarodowego – 01.10.2020 r.

Pobierz PDF
logo projektu
Fundacja Fundusz Współpracy, która realizuje projekt „Ścieżki współpracy”, zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Budowanie partnerstwa ponadnarodowego”. Spotkanie on-line odbędzie się w czwartek 1 października 2020 r. w godz. 13:00 – 15:30. Webinar skierowany jest do osób, podmiotów, instytucji, które realizują projekty EFS.

Program webinaru:

1. Budowanie Partnerstwa:

  • poszukiwanie partnerów
  • metody i sposoby tworzenia partnerstw
  • określenie celu współpracy
  • podział zadań i odpowiedzialności

2. Zarządzanie partnerstwem:

  • przepływy finansowe
  • sprawozdawczość
  • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami

3. Zakres umowy o współpracy ponadnarodowej

 

Więcej informacji na https://www.sciezkiwspolpracy.pl/wydarzenie/webinarium-budowanie-partnerstw-ponadnarodowych-2/

Formularz zgłoszeniowy https://mowes.clickmeeting.com/webinarium-sciezki-wspolpracy-budowanie-partnerstw-ponadnarodowych2/register

 

W październiku 2020 r. roku Fundacja Fundusz Współpracy rozpocznie nabór wniosków w kolejnym – III ogólnopolskim konkursie grantowym „Ścieżki współpracy”, w którym będą mogli Państwo otrzymać do 60 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

 

Dodatkowo Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza Państwa do skorzystania z wsparcia szkoleniowo-konsultacyjnego (on-line i telefonicznie). Wsparcie dotyczy aspektów merytorycznych, związanych z opracowaniem wniosku grantowego. W zależności od Państwa zapotrzebowania, wsparcie udzielane będzie indywidualnie, lub grupowo.

 

Osoby zainteresowane konsultacjami powinny przesłać e-maila z informacją oraz danymi kontaktowymi na adres mailowy: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl

Po otrzymaniu wiadomości Fundacja Fundusz Współpracy skontaktuje się z Państwem, aby uzgodnić termin i formę konsultacji.

 

Wszystkie webinaria i konsultacje poprowadzi Alina Szklaruk – menedżer projektów społecznych, trener i doradca, od ponad 25 lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł (m.in. USAID, UE, Fundusze EOG). Od 17 lat prowadzi warsztaty i szkolenia. Posiada uprawnienia trenerskie. Przeprowadziła ponad 2700 godzin szkoleń oraz ok. 700 godzin doradztwa z zakresu opracowania i rozliczania projektów, w tym innowacyjnych i ponadnarodowych. Ponad 5 lat była trenerem i doradcą kluczowym w ROEFS Warszawa. Animowała tworzenie partnerstw wielosektorowych i ponadnarodowych. Współtworzyła i aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Koalicja: ciszej, proszę!”. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie opracowania i realizacji projektów UE. W projekcie „Ścieżki współpracy” jest trenerem i tutorem.

 

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza Państwa również na stronę internetową, gdzie znajdują się wszelkie szczegóły dotyczące projektu, opis procedur, regulamin, niezbędne załączniki oraz aktualności: www.sciezkiwspolpracy.pl

 

Fundacja Fundusz Współpracy chętnie też odpowiemy na Państwa pytania telefonicznie oraz mailowo: 724 590 517 lub kontakt@sciezkiwspolpracy.pl

 

Projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Fundusz Współpracy.

Zobacz również