Unijne wsparcie na miejskie żłobki w Zielonej Górze

Pobierz PDF
Uroczystość podpisania umowy na utworzenie 96 nowym miejsc żłobkowych w Zielonej Górze: wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki, dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze oraz prezydent Miasta Zielona Góra
Kolejnych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zostanie utworzonych w Zielonej Górze. Umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych podpisał 31 grudnia 2020 r. wicemarszałek Łukasz Porycki.

Miastu Zielona Góra przyznano dofinansowanie na projekt w ramach Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Z ramienia miasta Zielona Góra umowę podpisał prezydent Janusz Kubicki.

Nowe miejsca, w tym z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, mają powstać w filii Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze. W ramach projektu zaplanowano między innymi adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci i obowiązujących przepisów i wymogów prawnych czy utworzenie bezpiecznego placu zabaw. Planowany jest też zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka w okresie realizacji projektu.

Realizacja projektu daje możliwość powrotu na rynek pracy 90 kobiet po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Koszt całkowity projektu wynosi 4 628 150,86 PLN, w tym dofinansowanie: 3 933 928,23 PLN

Galeria zdjęć

Zobacz również