Saksonia: Od dziś obowiązkowe testy

Pobierz PDF
Od 18 stycznia pracownicy transgraniczni zatrudnieni w Saksonii muszą mierzyć się z obowiązkowymi testami na COVID-19. Niemiecki land częściowo dopłaci do ich wykonania. Przedstawiamy najważniejsze informacje, związane z nowymi przepisami.

- Bezpieczeństwo mieszkańców rejonów przygranicznych to temat niesłychanie ważny społecznie i gospodarczo. Niestety epidemia  nasila się, co nieuchronnie prowadzi do coraz mocniejszych ograniczeń ruchu oraz stosowania coraz bardziej restrykcyjnych wymogów sanitarnych. Cieszę się, że nasi przyjaciele wsłuchali się w nasze uwagi i wnioski, że dokonano już pewnych modyfikacji. Rozumiem te obostrzenia i mam nadzieję, że szybko w regionie przygranicznym opanujemy zagrożenie. Musimy razem zadbać o bezpieczeństwo nas i naszych bliskich - mówi członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Saksonia wprowadza regularny obowiązek przeprowadzania testów dla pracowników przygranicznych z obszarów podwyższonego ryzyka. Rozporządzenie przewiduje, że osoby te muszą raz w tygodniu przechodzić test na koronawirusa. Co ważne, uznane zostaną również testy z Polski i Czech. Rozporządzenie wchodzi w życie od dzisiaj, czyli 18 stycznia.

Saksonia częściowo przejmie koszty całej operacji w wysokości 10 euro za test. Wsparcie zostanie przyznane wszystkim sektorom i będzie udzielane jako zwrot stałej kwoty za przeprowadzone i udowodnione testy. Finansowane będą również testy pracowników wyjeżdżających z Saksonii. Wnioski mogą być składane w Saksońskiej Dyrekcji Krajowej (Landesdirektion Sachsen). Przypomnijmy, że o złagodzenie obostrzeń dla pracowników transgranicznych apelowała marszałek Elżbieta Anna Polak w liście do premiera Saksonii Michaela Kretschmera.

WAŻNE informacje dla pracowników transgranicznych

1. Kto musi być testowany?
Pracownicy przygraniczni podlegają obowiązkowi kwarantanny od 18.01.2021, tak jak wszystkie osoby, które wjeżdżają do Saksonii z obszaru podwyższonego ryzyka. Obowiązek kwarantanny nie ma jednak zastosowania, jeżeli osoby te przechodzą raz w tygodniu test na Koronawirusa. Jeśli pracownicy przygraniczni zabierają ze sobą dzieci, które chodzą do przedszkola w Saksonii, dzieci nie muszą być badane.

2. Jak często trzeba przeprowadzać test?
Pracownicy przygraniczni dojeżdżający do pracy muszą się przynajmniej raz w tygodniu poddać testowi na koronawirusa.

3. Co dotyczy pracowników przygranicznych, którzy pracują w szpitalach lub domach opieki?
Pracownicy ci są uprawnieni do przeprowadzania testów zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi testów. Powinny być testowane przez pracodawcę co najmniej dwa razy w tygodniu (§ 7 ust. 4 zdanie 2 Saksońskiego Rozporządzenia o Ochronie przed koronawirusem).

4. W którym dniu musi odbyć się test?
Nie ma żadnego obowiązku dotyczącego konkretnego dnia. Przeprowadzenie testu przed rozpoczęciem pracy, np. na początku tygodnia, ma sens.

5. Czy wystarczy test antygenowy, czy musi to być test PCR?
W zasadzie dopuszczalne są procedury testowe wymienione przez Instytut Roberta Kocha (RKI). Obejmują one testy antygenowe i testy PCR. Test antygenowy (tzw. szybki test) jest wystarczający do przeprowadzenia obowiązkowych testów.

6. Czy wynik badania musi być zgłoszony, a jeśli tak, to gdzie?
Pozytywny wynik testu musi zostać zgłoszony. Należy go zgłosić w miejscowym urzędzie zdrowia. Pozytywny wynik testu antygenowego powinien być potwierdzony przez test PCR we własnym interesie. W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba badana i członkowie jej gospodarstwa domowego muszą natychmiast przejść kwarantannę.

7. Jaki dowód musi być noszony przy sobie?
Jeżeli przeprowadzono test PCR, wynik testu musi być noszony przy sobie. Jeśli przeprowadzono test antygenowy, jego wynik musi być udokumentowany. Dokumentacja musi zawierać następujące informacje: Nazwisko osoby testowanej, adres, data urodzenia, wskazanie stanowiska testującego i data testu. Do dokumentacji można użyć następującego szablonu: https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Bescheinigung-ueber-das-Vorliegen-eines-positiven-oder-negativen-Antigentests-zum-Nachweis-des-SARS-CoV-2-Virus.pdf

8. Gdzie i przez kogo można uzyskać testy antygenowe?
Testy można uzyskać w lokalnych aptekach lub online od pracowników służby zdrowia (np. od lekarza zakładowego lub sprawdzalnej osoby wyznaczonej przez lekarza zakładowego).

9. Ile kosztuje test?
Ceny różnią się w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej.

10. Kto może przeprowadzić test?
Test antygenowy powinien być wykonywany przez lekarzy lub personel służby zdrowia albo przez osoby, które odbyły szkolenie fachowe. Wymagane jest wcześniejsze szkolenie w prawidłowym wykonaniu pobierania próbek i stosowania testów. Ponadto, osoba przeprowadzająca badanie musi zostać poinstruowana w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Jakie środki bezpieczeństwa pracy są niezbędne przy pobieraniu próbek?
Personel musi nosić środki ochrony osobistej podczas wykonywania prób (karta informacyjna o bezpieczeństwie pracy: https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/4397.htm ):
- Co najmniej maski FFP2 lub porównywalne respiratory,
- Rękawice,
- Fartuchy ochronne i okulary ochronne lub wizjery.

12. Czy są możliwości szkolenia, aby móc przeprowadzić testy?
Oddział krajowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża oferuje szkolenia. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://drk-bildungswerk-sachsen.de/fort-weiterbildung/schulungsprogramm-sars-cov-2/online-schulung-durchfuehrung-antigen-schnelltest.html  

13. Gdzie można przeprowadzić test?
- u lekarzy firmowych/zakładowych
- w ramach własnej organizacji u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
- u prywatnych dostawców testów
- na przykład w Gemeinsames Testzentrum Apotheke und Gemeinde Ellefeld (Vogtland): https://www.ellefeld.de/buergerservice/aktuelle-meldungen/560 - onlinetermine-schnelltest.html  
 - wszystkie punkty można znaleźć na stronie KV Sachsen: https://www.kvs-sachsen.de/aktuell/corona-virus/test-undschwerpunktpraxen/     

14. Kto ponosi koszty szybkich testów przeprowadzonych w Niemczech?
W przypadku, kiedy pracodawca zapłaci za test lub zaoferuje możliwość zrobienia testu w zakładzie pracy, otrzyma od Saksonii wsparcie w wysokości 10 euro za każdy przeprowadzony test. Finansowanie zaoferowane będzie w formie zwrotu kosztów, tzn. testy muszą najpierw zostać przeprowadzone. Wnioski o zwrot kosztów razem z dowodem o przeprowadzeniu testów mogą zostać złożone najwcześniej cztery tygodnie po wejściu rozporządzenia w życie (18.01.2021) w Saksońskiej Dyrekcji Krajowej (Landesdirektion Sachsen). Formularze zostaną opublikowane z dużym wyprzedzeniem.

15. Co się stanie jeśli ktoś nie da się testować?
Pracownicy przygraniczni są zwolnieni z kwarantanny tylko, jeśli spełniają obowiązek testowania. Nie poddanie się testowi, oznacza konieczność odbycia kwarantanny. Jeśli naruszą obowiązek kwarantanny, może to być traktowane jako wykroczenie administracyjne i karane grzywną w wysokości co najmniej 500 euro.

 

Zobacz również