Podziękowanie za długoletnią pracę

Pobierz PDF
Marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak oraz dyrektor biura sejmiku Teresa Sekuła
Po 40 latach pracy na rzecz regionu lubuskiego, na zasłużoną emeryturę przechodzi Teresa Sekuła – Dyrektor Biura Sejmiku. Za długoletnią służbę podziękowały jej marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak.

Teresa Sekuła posiada 40-letni staż pracy zawodowej i w dużej mierze był to czas przepracowany na rzecz regionu – Ziemi Lubuskiej. Począwszy od 1983 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Urzędzie Wojewódzkim, poprzez zatrudnienie w Sejmiku Samorządowym Województwa Zielonogórskiego, a następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, gdzie przepracowała aż 28 lat. Pani Teresa Sekuła na wszystkich szczeblach zawodowej kariery wykazywała się  działaniem na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców województwa. Jako Dyrektor Biura Sejmiku, będąc swoistym łącznikiem pomiędzy Radnymi Województwa a Lubuszanami poznała ich problemy i oczekiwania.

Pani Teresa Sekuła realizowała się także w działalności społecznej. Była członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego i Członkiem Stowarzyszeń: Lubuskiego Komitetu Europejskiego i Międzyszkolnego Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej. Pracowała także jako prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Była współorganizatorem Klubów Młodego Europejczyka i aktywnym członkiem Stowarzyszenia na rzecz promocji i powołania Województwa Lubuskiego.  Z powodzeniem pełniła również funkcję Pełnomocnika Marszałka ds. Równości, rozwijając świadomość mieszkańców dotyczącą tolerancji, dyskryminacji. Obecnie jest też członkiem Wojewódzkiej Rady Kobiet.

Zobacz również