Lubuskie stawia na sport

Pobierz PDF
Zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy w obszarze kultury fizycznej. Łączna wartość dofinansowania na realizację zadań w tym obszarze to 1,8 mln zł.

Pierwszy z rozstrzygniętych konkursów dotyczy realizacji zadań publicznych
w obszarze kultury fizycznej, zmierzających w szczególności do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Łącznie do wzięcia było 1,7 mln zł. Konkurs podzielono na 3 zadania.

  1.  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; alokacja 1,2 mln zł
  2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, alokacja: 270 tys. zł.
  3. Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą; alokacja: 180 tys. zł.

Zarząd województwa przyznał dotację na realizację łącznie 223 zadań.

Szczegółowe informacje dot. rozstrzygnięcia konkursu znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

Drugi z rozstrzygniętych konkursów Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Dotację w wysokości 75 tys. zł otrzymał Lubuski Związek Lekkiej Atletyki.

Zobacz również