O dobrej współpracy z gminą Łęknica

Pobierz PDF
Przedstawiciele samorządu województwa z marszałek Elżbietą Anną Polak wizytowali budowane Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Łęknicy finansowane w ramach RPO Lubuskie 2020.

Trwają ostanie prace dotyczące rewitalizacji budynku poprzemysłowego w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji - Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Dziś (08.04) burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak oprowadził po obiekcie marszałek Elżbietę Annę Polak, członka zarządu Marcina Jabłońskiego oraz radnych województwa: Sebastiana Ciemnoczołowskiego i Sławomira Kowala.

Zakończono już prace budowalne i obecnie trwa wyposażanie obiektu w multimedia oraz sprzęt. Otwarcie Centrum planowane jest pod koniec II kw. 2021 r.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego przez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historyczno-kulturowych i utworzenie warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej na bazie posiadanego potencjału. Z Centrum będzie korzystać lokalna społeczność, mieszkańcy całego województwa lubuskiego oraz turyści odwiedzający region.

Obiekt będzie pełnić funkcje kulturalno-edukacyjne oferując różne formy aktywności oparte o przemysłową historię Łęknicy, unikatowe środowisko przyrodnicze i kulturowe (Park Mużakowski, Geopark Łuk Mużakowa, Rezerwat Przyrody Nad Młyńską Strugą). W ramach projektu zaadaptowano i wyposażono budynki poprzemysłowe, utworzono park naukowy i przygotowano nową ofertę kulturalno-edukacyjną w zakresie aktywnych atrakcji związanych z historią regionu, przemysłem górniczym, hutniczym i ceramicznym oraz tematyką kulturalno-przyrodniczą.

„Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa” to projekt o wartości ponad 4,1 mln zł. Kwota dofinansowania przekracza 3 mln zł (EFRR – 7,8 mln zł , BP – 298 tys. zł).

Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica, a Operatorem Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy.  

Przypomnijmy, trwają także prace i konsultacje nad przystąpieniem Województwa Lubuskiego, w charakterze członka założyciela, do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”. Obecnie dokumenty są aktualizowane w związku ze zmianą prawa niemieckiego. Zanim uchwała sejmiku z uwzględnionymi poprawkami wejdzie w życie, zgodę na przystąpienie musi wyrazić Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Głównym celem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” (w skrócie: „EUWT Geopark Łuk Mużakowa”) jest koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami: Krajem Związkowym Brandenburgia, Wolnym Państwem Saksonia oraz Rzecząpospolitą Polską.

W szczególności chodzi tu o spójne zarządzanie obszarem Geoparku, jego promocję, reprezentację na zewnątrz (wobec instytucji międzynarodowych, europejskich i krajowych); ale także pozyskiwanie dofinansowania na realizacje projektów z programów unijnych. Pod szyldem Geoparku wspólnie prowadzone będą projekty, których celem będzie wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu.

Przystąpienie do „EUWT Geopark Łuk Mużakowa” ma także zwiększyć szanse na pozyskiwanie dofinansowania z programów INTERREG (EUWT może realizować projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej, jako wyłączny beneficjent). Udział w projektach pozwoli na tworzenie na terenie naszego regionu infrastruktury turystycznej, powiązanej z obiektami Geoparku (ścieżki rowerowe, szlaki piesze), jak również na rozbudowę bazy usługowej.

Międzynarodowy Produkt Turystyczny

W planach jest stworzenie produktu regionalnego o randze międzynarodowej w oparciu o potencjał Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Warto podkreślić, że wsparcie tego działania ujęto w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020-2030 w pkt. 4 jako regionie atrakcyjnym, efektywnie zarządzanym i otwartym na współpracę.

 

Park Mużakowski – jest zabytkowym parkiem krajobrazowym łączącym naturę z najwyższej klasy sztuką ogrodniczą. Założony przez księcia Hermanna von Pücklera, stanowi jedno z najrozleglejszych założeń parkowych w Europie. To tu wśród rododendronów i „zielonych labiryntów roślin” zażywają relaksu polscy i niemieccy entuzjaści przyrody i odpoczynku na świeżym powietrzu. Coraz częściej miejsce odwiedzane jest również przez mieszkańców dalszych zakątków globu. Park oddzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau i polską Łęknicę. W 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa - położony w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego rozciąga się na powierzchni 18,2 tys. ha tworząc malowniczy krajobraz, który zachwyci każdego pasjonata geoturystyki. Na obszarze parku występuje największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne”, powstałe na skutek eksploatacji węgla brunatnego, glin, żwiru i piasku. Przez park prowadzi ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”. Trasa posiada duże walory krajobrazowe i umożliwia zapoznanie się z obiektami przyrody nieożywionej, będącymi wytworami zarówno procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

Geopark Łuk Mużakowa – to transgraniczny obszar zlokalizowany w części polskiej i niemieckiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno - krajobrazowych. Geopark, jako jedyny w Polsce należy do Sieci Geoparków Europejskich (EGN) i Światowych (GGN), a od 2015 roku szczyci się tytułem Światowego Geoparku UNESCO.

Galeria zdjęć

Zobacz również