1,2 mln zł na lubuskie zabytki

Pobierz PDF
37 podmiotów otrzyma wsparcie na łączną kwotę 1,2 mln zł na zadania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy lubuskich zabytkach

Radni województwa podczas sesji 26.04 podjęli uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2021 z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.

W ramach naboru wpłynęło 65 wniosków z czego: 49 niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 16 zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje otrzymało 37 podmiotów z czego: 27 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 10 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie trafi m.in. na zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu południowego pałacu w Tucznie, prace restauratorskie i budowlane przy budynkach folwarcznych pałacu w Brzeźnicy - I etap, wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie oraz zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie - stabilizacja i zabezpieczenie ścian z konstrukcji stalowych.

 

Pełny wykaz dotacji w załączniku

Do pobrania

Zobacz również