Oferta Słubickiego Towarzystwa Muzycznego

Pobierz PDF
Słubickie Towarzystwo Muzyczne w Słubicach złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Taneczno - Muzyczny akcent na granicy" w dniach 1-31 czerwca br.
Wniosek złożony przez towarzystwo spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach zadania, Towarzystwo planuje przygotować warsztaty muzyczne i taneczne w wymiarze 14h dla dzieci i młodzieży z Lubuskiego i Stowarzyszenia Fanfarengarde we Frankfurcie nad Odrą.
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Słubickiego Towarzystwa Muzycznego i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 5 000,00 zł.
 
https://bip.lubuskie.pl/189/3960/Oferta_Slubickiego_Towarzystwa_Muzycznego_w_Slubicach/

Zobacz również