O szkolnictwie zawodowym

Pobierz PDF
Województwo Lubuskie realizuje jeden z największych projektów wsparcia szkolnictwa zawodowego w Polsce ze środków UE za ponad 170 mln zł. W Warszawie wicemarszałek Łukasz Porycki spotkał się z przedstawicielami województwa mazowieckiego, które realizuje podobny projekt.

W ramach dofinansowania przeznaczono duże środki na atrakcyjne kursy, szkolenia, staże i praktyki dla uczniów oraz nauczycieli szkół branżowych. W nowej perspektywie finansowej planowana jest kontynuacja podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli w szkołach zawodowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane są trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj.

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU
III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Co poprawić? Jak ulepszyć program? Jak bardziej zaangażować przedsiębiorców w kształcenie zawodowe? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas spotkania w Agencji Rozwoju Mazowsza w Warszawie, która realizuje podobny projekt w mazowieckich szkołach. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów i planów związanych z nową perspektywą finansową.   

W rozmowach wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Artur Andrysiak oraz dyrektorzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dyrektorzy z lubuskiego urzędu: Mirosław Glaz z Departamentu Polityki Społecznej oraz Joanna Ejsmont – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.      

Zobacz również