Zarząd powołał zespół, który pochyli się nad lubuską pediatrią

Pobierz PDF
Na posiedzeniu 15 lipca br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania zespołu, który ma na celu wypracowanie kierunków rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w woj. lubuskim. Na udział w pracach zespołu zgodę wyraziła m.in. prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
Celem zespołu będzie pochylenie się nad najważniejszymi problemami w lubuskiej pediatrii. W toku prac nad dokumentem opisującym kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem dokonana zostanie analiza sytuacji demograficzno-epidemiologicznej wśród dzieci i młodzieży. Określone zostaną aktualne zasoby województwa: dostępna baza diagnostyczna i lecznicza (terapeutyczna), a także specjalistyczna kadra medyczna. Członkowie zespołu będą mieć za zadanie określenie przyczyny wysokiego współczynnika umieralności niemowląt oraz wysokiego wskaźnika migracji pacjentów w wieku 0-18 lat z województwa lubuskiego do innych regionów Polski. Zespół pochyli się także nad potrzebami zdrowotnymi w zakresie opieki okołoporodowej i pediatrycznej, a w efekcie – wypracuje i wskaże kierunki działań mające na celu optymalizację opieki medycznej nad populacją wieku rozwojowego w województwie lubuskim.
W skład zespołu weszli eksperci m.in. w dziedzinach neonatologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej czy położnictwa i ginekologii. Zaproszenie marszałek Elżbiety Polak do prac zespołu i konsultacji dokumentu przyjęła także prof. dr hab. n med. Anna Dobrzańska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, która na co dzień kieruje Kliniką Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Zobacz również