Mamy nowy Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

Pobierz PDF
Minister Sportu i Turystyki 20 stycznia zatwierdził nowy „Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej” na 2016 r. To właśnie na jego podstawie tworzony jest „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”. Zmiany dotyczą głównie wprowadzenia nowych kryteriów, progów dofinansowania i wachlarza zadań objętych dofinansowaniem.

 Najistotniejsze zmiany w Programie polegają na:

  • wprowadzeniu dodatkowego, pośredniego wskaźnika 50% wydatków kwalifikowanych dofinansowania inwestycji, który uzależniony będzie od wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca gminy,
  • ustaleniu minimalnego procentowego progu dofinansowania na poziomie 25% wydatków kwalifikowanych (dotychczas 20%),
  • ujednoliceniu minimalnej kwoty dofinansowania na poziomie 100 tys. zł dla wszystkich,
  • dodatkowej analizie merytorycznej zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Rozwoju Bazy Sportowej,
  • zmianie katalogu zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem w ramach Programu polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów sportowych.

Dodatkowo przypomnijmy, że wraz z początkiem roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki dotyczące przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zmiany dotkną wnioskodawców, którzy będą zobowiązani do:

  • dodatkowego oświadczenia informującego o wysokości wskaźnika G,
  • załącznika wskazującego:
- kryteria efektywności kosztowych przedsięwzięcia (faza realizacji i operacyjna), stopień jego przygotowania oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy,

- zakres oddziaływania obiektu sportowego stanowiącego przedmiot realizacji zadania inwestycyjnego (ilość użytkowników),

- stan nasycenia danym typem infrastruktury sportowej w regionie w odniesieniu do regionalnego potencjału danego sportu,

- stan nasycenia infrastrukturą sportową na obszarze działania wnioskodawcy,

- wysokość wydatków na rozwój sportu, jakie ponosi wnioskodawca.

Równocześnie informujemy o wydłużeniu terminu naboru zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” do dnia 12 lutego 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego [TUTAJ] w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

Zobacz również