Świat oczami młodych - konkurs

Pobierz PDF
Zapraszamy młodzież w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury w Państwa regionie do udziału w konkursie „Świat oczami młodych”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską. Projekt jest objęty patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedsta­wią szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”. Znaczki, oprócz war­tości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edu­kacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

Konkurs dzieli się na dwa etapy:

 • w pierwszym etapie koordynator konkursu powinien na terenie swojej placówki zorganizować wewnętrzny konkurs, w którym w drodze głosowania zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace;
 • w drugim etapie najlepsze prace należy przesłać organizatorom konkursu „Świat Oczami Młodych” – zostaną one opublikowane na stronie konkursu, ocenione przez Komisję Sędziowską oraz wezmą udział w głosowaniu inter­nautów.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Prace, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu w październiku 2017 roku.

Wierzymy, że konkurs zachęci młodzież do zainteresowania się sztuką w jej minia­turowej formie znaczka pocztowego, a budowana wokół projektu wartość dodana – wiedza o zdrowym stylu życia, a zwłaszcza o żywieniu i aktywności fizycznej – zain­spiruje młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką, a w dłuższej per­spektywie wpłynie na prozdrowotne postawy i wybory młodych ludzi.

Zadaniem koordynatora będzie:

 • zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie,
 • szerzenie wiedzy dotyczącej znaczków i zdrowego stylu życia w społeczności szkolnej,
 • zebranie prac uczniów i zorganizowanie głosowania, w którym wyłonione zostaną trzy prace,
 • przesłanie zwycięskich prac do organizatora.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

 • Komisja Sędziowska wyłoni 3 prace, które otrzymają nagrody główne – prace, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wydane przez Pocztę Polska, a nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac oraz koordynatorzy konkursu.
 • Dodatkowo Komisja wybierze 10 kolejnych prac, które zdobędą wyróżnienia (nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac oraz koordynatorzy konkursu).
 • Wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu Internautów.
 • Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych!

Jak się zapisać?

 • Na stronie www.oczamimlodych.pl znajduje się formularz, przez który Szkoły oraz Domy Kultury mogą się rejestrować do 15 maja br.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Marią Jakubowską, nr telefonu: 22 532 71 94, e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oczamimlodych.pl

Informację przygotowała Katarzyna Bocian - Departament Infrastruktury Społecznej UMWL

Zobacz również