Lubuskie Dukaty do wzięcia

Pobierz PDF
31 sierpnia 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski – nagrody honorowe.

Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.

Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.

Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrodę honorową stanowi statuetka i dyplom uznania.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o przyznanie nagród i nagród honorowych są:

1)       Marszałek Województwa Lubuskiego,

2)       Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego właściwa do spraw kultury,

3)       Wojewoda Lubuski,

4)       szkoły wyższe,

5)       jednostki samorządu terytorialnego,

6)       stowarzyszenia i związki twórcze,

7)       stowarzyszenia społeczno – kulturalne,

8)       instytucje kultury.

Wniosek o przyznanie nagród, powinien zawierać:

1)       dane kandydata,

2)       dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o dokonaniach uzasadniających przyznania nagrody,

3)       uzasadnienie wskazujące na wojewódzki charakter osiągnięć.

Decyzję o przyznaniu nagród i nagród honorowych podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego
w formie uchwały.

Uchwałę wraz z wnioskiem znajdziecie Państwo w na stronie bip.lubuskie.pl w zakładce Kultura – Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wskazania do nagród osób, zasłużonych w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.

 

Zobacz również