Posiedzenie plenarne nr 2/2020 WRDS

Pobierz PDF
Kategoria: Inne
Kiedy: 17 grudnia 2020 od 10:00 do 15:00
Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – posiedzenie w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Województwo Lubuskie w dobie pandemii – sytuacja epidemiologiczna, w tym sytuacja lubuskiej służby zdrowia oraz wpływ COVID-19 na gospodarkę i rynek pracy z udziałem przedstawicieli: 
  • Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
  • Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,
  • Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 4. Prezentacja dotycząca przeprowadzonych badań w projekcie „Nowy Dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudniania osób osadzonych, wystąpienie przedstawiciela Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 5. Informacja dotycząca projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2021 rok, wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 6. Dyskusja.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Lokalizacja

Województwo: lubuskie

Powiat: Zielona Góra