Szczegóły aktualności:

Czwarta edycja konkursu dla dziennikarzy

Łukasz Chybiński | Wydarzenia | 08-04-2019

Jesteś dziennikarzem, publicystą, pracujesz dla redakcji prasowej, radiowej bądź telewizyjnej działającej na terenie województwa lubuskiego? To jest konkurs dla Ciebie. Przyślij nam swój materiał o regionie i weź udział w Konkursie im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2019”. – Dziennikarze pełnią szczególną misję publiczną, którą chcemy doceniać, poprzez organizację tego konkursu - przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Organizatorami konkursu – organizowanego od czterech lat – jest Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Pula nagród wynosi 6.000 zł. Jak co roku, pierwsza nagroda premiowana jest kwotą 3.000 zł, druga – 2.000 zł, a trzecia – 1.000 zł.

Celem konkursu jest promowanie twórczości dziennikarskiej o tematyce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa lubuskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory prasowe, radiowe i telewizyjne oraz publikowane w internecie, nawiązujące do działalności samorządu w całej rozciągłości jego kompetencji, tj.

- Gospodarki, infrastruktury i transportu publicznego

- Ochrony zdrowia

- Rynku pracy

- Kultury

- Sportu i rekreacji

- Turystyki, winiarstwa i produktów regionalnych

- Rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi na terenie woj. lubuskiego

- Współpracy zagranicznej woj. lubuskiego

- Funduszy europejskich

- Dokumentów strategicznych woj. lubuskiego

- Edukacji obywatelskiej w dziedzinie samorządności nakierowanej na młode pokolenia Lubuszan

- Polityki senioralnej woj. lubuskiego

W Konkursie mogą brać udział autorzy, których utwory zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie między 2 czerwca 2018 r. a 1 czerwca 2019 r. w mediach mających siedzibę lub oddział na terenie woj. lubuskiego. Termin nadsyłania prac mija 3 czerwca 2019 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej sesji Sejmiku Woj. Lubuskiego 15 czerwca 2019 r.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie utworu wraz z wypełnionym zgłoszeniem udziału w Konkursie – do pobrania poniżej.

- Regulamin Konkursu

- Zgłoszenie do Konkursu

Zapisz się do naszego newslettera!