Radni przyjęli Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz PDF
Jak będzie wyglądał nasz region w przyszłości? Na to pytanie daje odpowiedź Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Dokument został dziś (23.04) przyjęty przez radnych sejmiku województwa. Prezentuje on obszary wymagające strategicznej interwencji i wskazuje inwestycje do realizacji. Mowa tu np. o prawidłowym wykorzystaniu potencjału regionu w zakresie gospodarki energetycznej, czy też wskazaniu stref rozwoju turystyki.

Obszar województwa lubuskiego podlega ciągłym zmianom pod względem gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Zmieniające się uwarunkowania wymagają aktualizacji polityki przestrzennej. Ustalenia planu stanowią podstawę do opracowywania innych dokumentów planistycznych na szczeblu wojewódzkim oraz gminnym. Dokument określa działania, które w optymalny sposób pozwolą wykorzystać potencjał społeczny, kulturowy, środowiskowy i gospodarczy regionu.

Opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, zajęła się firma BUDPLAN z Warszawy. Przedstawiciele firmy, podczas sesji Sejmiku Województwa zaprezentowali najważniejsze zagadnienia ujęte w dokumencie.

 – Konkurencyjność gospodarcza, sprawy społeczne i jeszcze większe zaangażowanie w rozwój nowoczesnej infrastruktury drogowej, to najważniejsze punkty Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – podkreślała Ewelina Skirzyńska, jedna z autorek dokumentu.

 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego zawiera wszystkie priorytety, które zawarte są w Strategii Województwa i Strategii Polski Zachodniej. Zapewniam, że 25 priorytetowych inwestycji, które są wpisane jako inwestycje kluczowe, znalazło się w tym dokumencie – zaznaczyła Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Za podjęciem uchwały w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. głosowało 25 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że prace nad realizacją PZPWL rozpoczęły się już kilka lat temu. Zostały on podzielone na XI etapów. W tym czasie dokument był konsultowany m.in. w gremiach ekspertów. Swoje uwagi do planu mogli wnosić także mieszkańcy, dla których organizowane były otwarte konsultacje.

Zobacz również