Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 43 i art. 55 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. informuję o przyjęciu i możliwości zapoznania się z treścią dokumentów pt.:

1) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,

2) PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE do przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego dokumentu pt.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. zgodnie z wymogami art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
.

 

  1. Wyżej wymienione dokumenty:

a) zostały  zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce: Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego → Główne dokumenty programowe → Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub 2018.1163),

b) wraz z niezbędną dokumentacją będą wyłożone do wglądu w dniach od 04.06.2018 r.
do 06.07.2018 r. w godzinach od 800 do 1400 w Wydziale Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra pokój 328 (III piętro),

  1. Informacje m.in. o miejscu zamieszczenia na stronie internetowej i wyłożenia do publicznego wglądu przedmiotowych dokumentów wraz z niezbędną dokumentacją zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku, na stronie internetowej:
  • www.ekoportal.gov.pl
  • www.lubuskie.pl
  1. Marszałek Województwa Lubuskiego przekaże wyżej wymienione dokumenty:

a) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

b) Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp.,

c) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, celem ich przekazania
do Kraju Związkowego Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec) i Kraju Związkowego Saksonia (Republika Federalna Niemiec).

Zobacz również