Skuteczne planowane przestrzenne szansą na rozwój

Pobierz PDF
Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów wzięli udział w konferencji „Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego”. Spotkanie z udziałem członków zarządu Marcina Jabłońskiego i Tadeusza Jędrzejczaka odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły m.in. problematyki planowania przestrzennego i jego wpływu na konkurencyjność regionu.

Konferencja poświęcona była problemowi związanemu z integracją danych przestrzennych dla poziomu województwa. Dyskutowano także o korzyściach płynących z wdrożenia systemu, skierowanego na osiągnięcie znaczącej poprawy w dostępie do wiarygodnej i pełnej informacji o przestrzeni Województwa Lubuskiego. Poruszano zagadnienia związane z wygodnym i uniwersalnym wyszukiwaniem informacji dotyczących wybranego miejsca w przestrzeni, co może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności regionu.

Konferencję zorganizowano w związku z realizowanym w Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego projektem „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL)” współfinansowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (LRPO). Projekt realizowany jest zgodnie z aktami prawnymi regulującymi pracę administracji publicznej, a zwłaszcza z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącą implementacją dyrektywy INSPIRE Parlamentu Europejskiego.

Zasadniczym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Jakie korzyści będą płynąć z wdrożenia Systemu? Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP) umożliwi bezpłatny dostęp do danych przestrzennych poprzez serwis www. Pozwoli na szybkie i łatwe wyszukiwanie i przeglądanie aktualnych danych przestrzennych zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, co może wpłynąć na poprawę efektywności funkcjonowania sektora publicznego. System również wpłynie na podniesienie jakości e-usługi, oraz dostarczy kompleksowych informacji o obiektach.

Jednocześnie System Informacji Przestrzennej stosowany będzie do podejmowania decyzji na różnych polach działania urzędu, pozwoli nie tylko na elektroniczną komunikację z urzędem, ale także umożliwi pozyskiwanie informacji o miejskich i gminnych zasobach. Sprawdzi się także przy planowaniu inwestycji komunalnych, opracowaniu strategii miasta i gminy.

Galeria: Konferencja dotycząca planowania przestrzennego

Zobacz również