Wszystkie informacje w jednym miejscu

Pobierz PDF
Uczestnicy spotkania
Urząd Marszałkowski posiada obecnie Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego. Dziś odbyło się spotkanie związanie z rozbudową istniejącego rozwiązania Gis. Do wspólnych rozmów zasiedli członkowie zarządu Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak, senator Waldemar Sługocki, Anna Bazan–Krzywoszańska z UZ oraz Robert Lach.

Chodzi o zbudowanie nowoczesnej infrastruktury. Zakłada się m.in., że w ramach zadania powstaną nowe bazy danych. W efekcie procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego mają być skomputeryzowane w znacznie większym stopniu niż obecnie. Przeniesienie informacji do sieci przyczyni się do powstania pilotażowych w skali kraju opracowań, które pomogą we wcześniejszym wprowadzeniu Zintegrowanego Systemu Monitoringu Przestrzennego i Społeczno-Gospodarczego.

Galeria: System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

Zobacz również