Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju

Pobierz PDF
W środę 9 października br. z inicjatywy Tadeusza Jędrzejczaka, członka zarządu województwa lubuskiego, odbyło się spotkanie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. Waldemarem Izdebskim.

Głównym celem spotkania było przedstawienie koncepcji projektu „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”.

Koncepcja projektu zakłada udział w nim wszystkich samorządów lokalnych, dlatego uczestnikami spotkania byli również: Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego i prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Henryk Janowicz – starosta żagański i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego oraz Tadeusz Pająk - przedstawiciel Związku Powiatów Lubuskich i wicestarosta zielonogórski.

Pierwsza część spotkania miała na celu przedstawienie stanu zaawansowania prac nad obecnie trwającym projektem Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego, który przedstawił Cezary Wysocki - zastępca dyrektora departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Stan aktualizacji zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej omówił Roman Bąk, dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Geodeta Województwa.

Robert Kostek – naczelnik Wydziału Organizacyjnego powiatu zielonogórskiego mówił o zaawansowaniu realizacji projektu „Informatyzacji i modernizacji danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Koncepcję projektu „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z e-usługami” przybliżył Robert Lach - przedstawiciel firmy Spatial Data Systems sp. z o.o.

Główny Geodeta Kraju dr hab. Waldemar Izdebski zobowiązał się do włączenia się do projektu i udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy przy jego realizacji.

Galeria: Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju

Zobacz również