Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju

Pobierz PDF
7 listopada br. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak spotkał się z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim. Celem spotkania było doprecyzowanie udziału Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w projekcie Regionalnego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jako narzędzia monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z e-usługami.

Udział Głównego Geodety Kraju w projekcie polega na zasileniu części tworzonych w ramach projektu baz danych oraz wsparcia merytorycznego przy budowie infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubuskiego. W spotkaniu wzięli udział również Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK Adam Andrzejewski, Roman Bąk Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Cezary Wysocki zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Podczas spotkania omówiono również sprawy związane z aktualizacją Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego funkcjonującego pod adresem rsipwl.lubuskie.pl.

Zobacz również