Posiedzenie Nr 1/2019 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Pobierz PDF
4 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w Sali Nr 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Nr 1/2019 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim.

Podczas obrad wskazano tematy przewodnie kolejnego posiedzenia plenarnego WRDS w województwie lubuskim. Będą to: sprawy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz sprawy związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Obrady zaplanowano na 27-28 lutego 2019 r.

Ponadto Prezydium pozytywnie zaopiniowało projekt Regulaminu WRDS w województwie lubuskim rekomendując podjęcie uchwały WRDS w województwie lubuskim w sprawie ustalenia Regulaminu WRDS w województwie lubuskim podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady.

Galeria: Posiedzenie nr 1/2019 Prezydium WRDS

Zobacz również