Spotkanie robocze polskich i niemieckich koordynatorów inicjatywy „Partnerstwo Odry”

Pobierz PDF
W dniu 7 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się pierwsze z trzech planowanych w tym roku spotkanie robocze polskich i niemieckich  koordynatorów inicjatywy „Partnerstwo Odry”, w związku z przygotowaniami do kolejnego, VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry, które odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku w Województwie Lubuskim. Nasz region po raz pierwszy wystąpi w roli gospodarza Szczytu.

Dyskusję poprowadził Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i EWT, Radosław Brodzik. Rozmawiano na temat formuły Szczytu 2020 oraz zagadnień, które należałoby poruszyć w obecności najważniejszych polityków oraz przedstawicieli rządu z obszaru sieci Partnerstwa Odry, tj.: Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Brandenburgii, Saksonii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a także Wielkopolski i Berlina.

Wspólnie ze stroną niemiecką ustalono, iż debata powinna mieć charakter  półotwarty, tzn., oprócz spotkania zamkniętego najważniejszych przedstawicieli regionów i rządu z Polski i Niemiec, proponuje się przeprowadzić debatę publiczną z udziałem instytucji niższego szczebla oraz innych zaproszonych gości tak, aby umożliwić im bezpośredni kontakt z reprezentantami władzy samorządowej i rządowej.

Wśród proponowanych tematów, które powinny wybrzmieć na Szczycie znalazły się: polityka spójności, innowacje, połączenia kolejowe, drogi wodne w kontekście turystyki (Odra -Nysa), wspólne dziedzictwo kulturowe i kulturalne (UNESCO), edukacja (nauka języka sąsiada).

Organizatorem spotkania było Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT. Kolejne odbędzie się we wrześniu br.

Partnerstwo-Odra (Partnerstwo Odry), to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych, służąca pogłębianiu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem tej platformy współpracy, opartej m.in. na projektach w dziedzinie: gospodarki, turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.

http://partnerstwo-odra.eu/

 

Zobacz również