Z młodzieżą o istocie wyborów

Pobierz PDF
Demokracja daje wiele praw, ale to także liczne obowiązki. Jednym z nich powinien być dla każdego z nas udział w wyborach. O tej sprawie z uczniami Szkoły Podstawowej w Deszcznie rozmawiał podczas lekcji obywatelskiej członek zarządu Marcin Jabłoński. Młodzież pracując w niewielkich grupach starała się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto głosować.

Członek zarządu Marcin Jabłoński wytłumaczył uczniom także wiele zagadnień m.in. z zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej, środków unijnych, współpracy międzynarodowej, a także zachęcił młodzież do poznawania świata. - Wierzę, że wielu z Was skorzysta z oferty edukacyjnej w Europie i na świecie, ale ostatecznie wróci do województwa lubuskiego. To piękny, zdrowy, ekologiczny i dobrze skomunikowany region - mówił Marcin Jabłoński.

To nie pierwsza lekcja obywatelska, która odbyła się w województwie lubuskim. Takie zajęcia zaplanowano w całym regionie. Lekcje mają wspólny cel. Chodzi o promocję wśród młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich m.in. w zakresie patriotyzmu, czy też właśnie brania udziału w wyborach.

Co ważne, lekcje obywatelskie mają formę nie teoretycznych wykładów, ale praktycznych warsztatów. Dzięki temu uczniowie podzieleni na grupy sami dochodzą do ważnych wniosków. - Jestem zbudowany tym, jak dojrzałe były Wasze wypowiedzi. Miło było popatrzeć na przygotowane podczas warsztatów prezentacje. Zadawliście trafne pytania i wyciągnęliście cenne wnioski - podsumował członek zarządu Marcin Jabłoński.

Galeria: Lekcja obywatelska w Deszcznie

Zobacz również