Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał w sprawie powierzenia Gminie Sulechów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego. Ponadto zapoznali się z Informacją nt. Parku Technologii Kosmicznych.

W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.

Zobacz również