Marszałek apeluje o rzeczywiste wsparcie!

Pobierz PDF
W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim marszałek Elżbieta Anna Polak apeluje do wojewody lubuskiego o wsparcie lubuskich szpitali w walce z zagrożeniem – do dziś bez odpowiedzi. -24 lutego skierowaliśmy pismo o bieżące informowanie mieszkańców województwa lubuskiego oraz o wsparcie finansowe. Premier w ubiegłym tygodniu powiedział, że przeznacza 100 mln zł na walkę z koronawirusem. Tych pieniędzy nie mamy do tej pory. Bardzo więc proszę, żeby rząd potrafił zachować się w takiej sytuacji – mówi!

Do tej pory Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, jedyny w regionie gdzie funkcjonuje oddział zakaźny otrzyma wsparcie jedynie od samorządu województwa. - Zarząd Województwa przyjął informację na ten temat tydzień temu i wówczas podjęliśmy pilnie decyzję o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 350 tys. zł na zakup aparatury ratującej życie ECMO. Podjęliśmy też decyzję o doposażeniu oddziału zakaźnego w inne urządzenia, np. myjki do dezynfekcji o wartości 125 tys. zł. – wyjaśnia marszałek. Szpital otrzymał także wsparcie w ubiegłym roku, kiedy walczył z bakterią New Dehli. Za samorządowe środki zakupił sprzęt do szybkich badań laboratoryjnych, który obecnie bardzo  się przydaje, ponieważ pozwala wyeliminować inne patogeny.

W związku z pojawienie się zagrożenia w postaci koronawirusa szpitale w Zielonej Górze oraz Gorzowie zwróciły się do Ministerstwa Zdrowia o wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu. Do dziś bez odpowiedzi.

Bez odpowiedzi pozostaje także apel marszałek Elżbiety Anny Polak, która także zwróciła się o rządowe wsparcie.

Zobacz również