UE znosi ograniczenia w podróżowaniu

Pobierz PDF
30 czerwca Rada przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE, z krajów trzecich.  Wg nich, państwa członkowskie powinny  od 1 lipca zacząć znieść ograniczenia podróży na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców 15 państw trzecich. Poniżej wykaz.  
Są to:Algieria, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Czarnogóra, Maroko, Nowa Zelandia, Rwanda, Serbia, Korea Płd., Tajlandia, Tunezja, Urugwaj; Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności). Do celów zalecenia mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykan uznaje się za mieszkańców UE, tym samym mogą oni podróżować do krajów UE.

Na liście zniesienia ograniczeń podróży innych niż niezbędne nie znalazły się kraje sąsiadujące z Polską - Ukraina i Białoruś.

Lista krajów trzecich ma być weryfikowana i w razie potrzeby uaktualnia co dwa tygodnie. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie zaleceń Rady: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/pl/pdf 

Zobacz również