Współpraca z Saksonią ważna dla Lubuskiego

Pobierz PDF
Otwarcie nowej siedziby Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu było kolejną okazją do rozmowy o współpracy transgranicznej. Z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem spotkała się marszałek Elżbieta Anna Polak. Omówiono możliwości współpracy w zakresie ochrony środowiska oraz aplikowania o środki unijne. Marszałek zaprosiła premiera do udziału w Konwencie Marszałków, któremu od lipca przewodniczy województwo lubuskie.

Podziękowania za wsparcie w czasie pandemii

Podczas spotkania marszałek podziękowała premierowi za pomoc dla Lubuskiego w postaci sprzętu ochrony indywidualnej, który dziś dotarł do Zielonej Góry. Przedstawiła sytuację epidemiczną w regionie lubuskim. Odniosła się także do obostrzeń na granicach związanych z pandemią. – Zarząd województwa podjął zdecydowane stanowisko w sprawie otwarcia granic. To było bardzo ważne zarówno dla mieszkańców Lubuskiego, jak i Dolnośląskiego, bo tutaj, na zachodzie, bardzo dużo naszych mieszkańców pracuje w Niemczech. Z samego regionu lubskiego 30 tys. osób. Myślę, że w waszych gminach przygranicznych były podobne problemy. Cieszymy się więc, że udało się znieść te obostrzenia. To ważne także w kontekście wakacji – mówiła E. Polak i zaprosiła niemieckich turystów do Lubuskiego.  

Ochrona środowiska – wspólna sprawa

Jednym z głównych tematów spotkania były możliwości współpracy w zakresie ochrony środowiska. Premier pytał m.in. o lubuskie doświadczenia związane z Afrykańskim Pomorem Świń. - Na ostatniej sesji sejmik podjął stanowisko w tej sprawie. Ten problem dotyczy wielu gospodarstw, w których zabito wiele sztuk zwierząt, nie zapewniając za to odszkodowań. W związku z tym sejmik podjął apel o wsparcie dla poszkodowanych producentów – wyjaśniła marszałek. Dodała jednocześnie, że Lubuskie zmaga się także z suszą. - Region lubuski jest jednym z najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem. Omawiamy teraz specjalny program - Deszczówka.  Chcemy wspierać gospodarstwa w zakupie urządzeń do zbierania deszczówki. Dofinansowujemy także nawadnianie boisk. To kolejny przykład na to, że samorządy sprawdzają się w walce z takimi niespodziewanymi zjawiskami, bo tworzymy szybko propozycje rozwiązań problemów co jest ważne dla mieszkańców – podkreślała.

- Problem suszy jest nam znany – odpowiedział premier Kretschmer. - Mamy też plagę szkodników na drzewostanie oraz problemy z wodą pitną i z jej retencją - dodał i zaproponował, by te tematy omówić szerzej na forum transgranicznym. - Mamy centrum badań proekologicznych, więc można pomyśleć o projektach badawczych – podkreślił premier Saksonii.

Premier Saksonii gościem Konwentu Marszałków

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła premiera na Konwent Marszałków. - Od 1 lipca przejęliśmy prezydencję wśród regionów w Polsce i marszałkowie będą gościć w naszym regionie. Pierwszy konwent odbędzie się w Lubniewicach, następnie w Zielonej Górze i w listopadzie w Mierzęcinie. Zapraszam pana premiera na drugi konwent w  Zielonej Górze. Ponieważ Niemcy przewodzą wspólnocie europejskiej nasze tematy będą bardzo zbieżne, to przyszłość Unii Europejskiej i przyszłość Polski i Niemiec we wspólnocie europejskiej. Moglibyśmy o tym porozmawiać na jednym z konwentów w regionie lubuskim – mówiła. Podkreślała, że to szczególnie ważne w kontekście tego, że Niemcy objęły przewodnictwo w UE. - Będziemy rozmawiać o ochronie zdrowia, bo pandemia obnażyła deficyty w ochronie zdrowia. Potrzebujemy wsparcia szczególnie z UE. Będziemy też rozmawiać o kryzysie gospodarczym i jak sobie w tym trudnym czasie poradzić we wspólnej Europie. We wrześniu będziemy rozmawiać o ochronie środowiska: suszy, składowaniu odpadów. Chciałabym poprosić pana premiera, skoro Niemcy przewodzą w UE, żeby szczególne akcenty postawić na ochronę zdrowia, rozwój gospodarczy i właśnie ochronę środowiska. My w Lubuskiem 10 lat temu zapisaliśmy w naszej strategii rozwoju taką misję: zielona kraina. I bardzo byśmy chcieli ten cel realizować – wyjaśniła. Premier Kretschmer z radością przyjął zaproszenie.

Podczas spotkania marszałek poruszyła także kwestię możliwości realizacji wspólnych projektów unijnych. - Interesuje nas Państwa doskonała skuteczność w realizacji projektów ponadnarodowych. Bardzo skutecznie aplikujecie o środki bezpośrednio w Brukseli. Lubuskie mogłoby być partnerem Saksonii w takich projektach np. w zakresie ochrony środowiska – wyjaśniła.  Premier podkreślał, że w przypadku takich projektów bardzo wiele zależy od tego, żeby zatrudnić odpowiednich ludzi, którzy tylko tym się zajmują i żeby te projekty były dobrze przygotowane.

Nowe biuro Saksonii we Wrocławiu

Podczas wizyty we Wrocławiu marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w otwarciu Biura Łącznikowego. Saksońskie Biuro Łącznikowe ma być oknem wystawowym Saksonii w polskich regionach. Będą tam prezentowane różnorodne oblicza Saksonii, kraju szczycącego się bogatym potencjałem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Nawiązywanie nowych kontaktów, rozpoczynanie wspólnych projektów i dalsze wypełnianie życiem wymiany międzyregionalnej – to cel i zadanie biura. Biuro ma także pomóc w nawiązywaniu kontaktów dwustronnych w różnych obszarach.

Premier Saksonii odebrał medal zasłużony dla województwa dolnośląskiego. Podkreślał, że podczas wieloletniej współpracy z regionami lubuskim i dolnośląskim wypracowano wiele wspólnych inicjatyw. – Polacy i Niemcy wspólnie realizują wiele projektów w obszarze kultury i gospodarki. Pandemia pokazała jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni – mówił.

W spotkaniu, na zaproszenie mrszałek Elżbiety Anny Polak wziął udział burmistrz Wschowy Konrad Antkowia. Gmina poszukuje bowiem partnera po stronie niemieckiej.

Współpraca Lubuskie-Saksonia

Współpraca Województwa Lubuskiego z Wolnym Państwem Saksonia trwa od 2008 roku. Co dwa lata odbywają się spotkania grup roboczych, podczas których pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego prowadzą rozmowy merytoryczne z przedstawicielami ministerstw Kraju Związkowego Saksonia. Spotkania te mają na celu pogłębienie współpracy transgranicznej i bilateralnej pomiędzy dwoma regionami partnerskimi.

Oba regiony współpracują w ramach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Partnerstwa Odry. Wspólnie podejmowane są działania w ramach promocji leżącego na polsko-niemieckim pograniczu Parku Mużakowskiego Geoparku Łuk Mużakowa/Muskauer Faltenbogen. Są to przykłady ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Prowadzone działania uzyskały aprobatę międzynarodową, o czym świadczy wpisanie Parku w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W obecnej perspektywie finansowej Lubuskie współpracuje z Saksonią w ramach programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Galeria: O współpracy z Saksonią

Zobacz również