Zielonogórski szpital będzie miał nowy OIOM

Pobierz PDF
Wjazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego
– Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Chodzi nam o zwiększanie dostępności do leczenia i spełnianie standardów europejskich - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o realizacji w trybie pozakonkursowym projektu pn. Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o. Projekt będzie realizowany przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. - Samorząd województwa mocno stawia na ochronę zdrowia i poprawę jakości leczenia Lubuszan. Szpital Uniwersytecki bardzo potrzebuje nowego OIOM-u, szczególnie, że jest to także jedyne centrum urazowe w regionie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Całkowita wartość projektu wyniesie 26,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 21,6 mln  zł.

Projekt uzyskał zgodę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów na dofinansowanie środkami budżetu państwa w wysokości 4,5 mln zł.

Projekt koncentruje się na przebudowie i modernizacji Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. Dzięki kompleksowości diagnostyki i leczenia  pacjentów nastąpi poprawa jakości leczenia. Zwiększenie ilości łóżek w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwiększy możliwości  i warunki leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia.

W wyniku przebudowy i modernizacji Klinicznego Oddziału Okulistyki nastąpi znaczna poprawa warunków lokalowych zarówno dla pacjentów jak i personelu Szpitala.

 

#FunduszedlaLubuskiego #UE #FunduszeUE #FunduszedlaPolski #UEdlaPolski

Zobacz również