Dotacje na kapitał obrotowy - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pobierz PDF
Ilustracja do aktulności-banknoty

Już tylko tydzień mają na złożenie wniosku o pomoc z Unii Europejskiej średnie firmy, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, w konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła piątą listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do otrzymania bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”. Agencja pozytywnie rozpatrzyła kolejne 753 wnioski firm. Największa przyznana dotacja wyniosła prawie 430 tys. zł. O pomoc można się starać do 31 lipca lub do wyczerpania środków.

Link do informacji

Zobacz również