Obrady zarządu Związku Województw RP

Pobierz PDF
Obrady ZWRP
30 lipca, tuż przed Konwentem Marszałków w Lubniewicach obradował Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Członkowie zarząd Związku zajęli się m.in. uchwałą w sprawie przyjęcia stanowiska o braku informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019, stanowiskiem dot. konieczności zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub w ramach PROW. Pod obrady trafił także stanowisko dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w związku z wystąpieniem pandemii oraz stanowisko dotyczące rozwiązań podejmowanych na rzecz walki z pandemią oraz przeciwdziałania jej skutkom gospodarczym i społecznym na poziomie Unii Europejskiej. Marszałkowie zajęli także stanowisko w sprawie wsparcia dla poszkodowanych samorządów województw w skutek anomalii pogodowych.

Pod samorządową dyskusję trafił także projekt stanowiska w sprawie zmian administracyjnych. Chodzi o podział województwa mazowieckiego. -Dyskusja na ten temat trwa dlatego należy podjąć stanowisko niezwłocznie. Po to jesteśmy żeby opiniować niebezpieczne zapowiedzi zawczasu. Też to oceniam jako decyzję polityczną. Wydzielenie Warszawy z Mazowieckiego nie jest dobrym pomysłem szczególnie w momencie, kiedy tworzymy regionalne programy operacyjne. Druzgocąca jest sytuacja finansowa. Tworzenie takiego biednego województwa byłoby ze szkodą dla ludzi. Wydzielenie Warszawy z Mazowieckiego, to tak samo, jakby wydzielić Wisłę z Mazowieckiego. Powinniśmy bronić tego, co z takim trudem w 1998 roku udało się wypracować. Uważam, że są ważniejsze sprawy, którymi rząd powinien się zająć, a nie reformy administracyjne, np. finanse samorządów. Samorządy wymagają reformowania i tak zgadzamy się na to, ale nie na zmiany w podziale administracyjnym - podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Związek ma bronić interesów województw przed różnego rodzaju pomysłami. Ta sama zasada dotyczy naruszania interesów jednego województwa czy pomysłów na jego rozebranie - dodał przewodniczący Związku, Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O negatywnych skutkach tej proozycji przekonywał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

---------------------------------------------------------------------------------

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do kompetencji Zarządu ZWRP należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji.


W skład zarządu wchodzą:

- Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego prezes zarządu ZWRP,
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego  - wiceprezes zarządu ZWRP,
- Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - członek zarządu ZWRP,
- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego – członek zarządu ZWRP,
- Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego - członek zarządu ZWRP.

 

Galeria zdjęć

Zobacz również