Kontrakt Terytorialny – inwestycje ważne dla regionu

Pobierz PDF
Akceptacja dokumentu
- Kontrakt Terytorialny to narzędzie, które ma pomóc w realizacji ważnych dla regionu projektów. Część z nich już udało się zrealizować. O kolejne walczymy – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd województwa przyjął informacje na temat realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2019 roku.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2023 (KT) został podpisany 14 listopada 2014 r. Jest to umowa, w której samorząd województwa i rząd uzgadniają cele i inwestycje, których realizacja na terenie województwa jest priorytetowa dla obu stron. Realizacja inwestycji zapisanych w Kontraktach finansowana jest ze środków unijnych i krajowych. Kontrakt Terytorialny dla województwa lubuskiego obejmuje 31 przedsięwzięć: 9 samorządowych, 19 rządowych i 3, za realizację których odpowiedzialne są obie strony. Szacunkowa wartość ich realizacji wynosi blisko 12 mld zł. W maju 2017 r. po negocjacjach z Rządem RP na listę podstawową w KT dopisano cztery przedsięwzięcia, w tym dwa szczególnie istotne dla naszego regionu, o które zabiegał Zarząd Województwa Lubuskiego tj.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu w Zielonej Górze” oraz  „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim”. Coroczną informację o realizacji Kontraktu Terytorialnego w roku 2019 przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzięki uwzględnieniu w Kontrakcie Terytorialnym dofinansowane zostały m.in. tak ważne dla Lubuszan inwestycje jak: budowa drogi S-3, Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp, wspomniane wcześniej Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze czy też budowa mostu w Milsku. Rozpoczęła się również przebudowa autostrady A18. W trakcie realizacji są inwestycje w obszarze kultury.

 

Przedsięwzięcia samorządowe w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego:

Zdrowie:

 • Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 • Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze

 

Transport:

 • Budowa mostu przez rzekę Odrę w Milsku wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 282
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.
 • Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4.
 • Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody.

 

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim

 

Kultura i dziedzictwo narodowe:

 • Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.
 • Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie.

 

Przedsięwzięcia rządowe w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego:

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie lubuskim.

 

Edukacja:

 • Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.

 

Energetyka:

 • Sieci Energetyczne Polski Zachodniej.
 • Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym.

 

Kultura i dziedzictwo narodowe:

 • Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim.

Transport:

 • S-3 Sulechów - Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego.
 • Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta.
 • Modernizacja drogi krajowej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy.
 • A18 Olszyna - Golnice.
 • Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta).
 • Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego.
 • Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego.
 • Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Głogów – na terenie województwa lubuskiego.
 • Prace na linii kolejowej nr 358 odc. Czerwieńsk - Gubin.
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst.
 • Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.
 • Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego.
 • Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego.
 • Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.

 

Przedsięwzięcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego, za które odpowiedzialne są obie strony:

 • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu.
 • Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi.
 • Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

 

Zobacz również