Perła pogranicza będzie jeszcze piękniejsza

Pobierz PDF
W Parku Mużakowskim marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała dziś z premierem Saksonii Michael Kretschmerem i prof. Moniką Grütters - Federalnym Ministrem Stanu o współpracy w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego.

Podpisanie Listu intencyjnego ws. nowej umowy finansowania instytucjonalnego Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” oraz Umowy finansowania projektu budowy Kavalierhaus w Parku księcia Pücklera było okazją do kolejnego polsko-niemieckiego spotkania na pograniczu. W Parku Mużakowskim spotkali się marszałek Elżbieta Anna Polak, premier Saksonii Michael Kretschmer oraz prof. Monika Grütters - Minister Stanu  w Urzędzie Kanclerza Federalnego, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. – Rząd Federalny Niemiec nie po raz pierwszy wspiera nowe obiekty i odradzanie dziedzictwa kulturowego w tym obszarze. Podobnie rząd landu Saksonia.  My, Lubuszanie mówimy o tej inwestycji „mały Kopernik”. To ponad 30 mln euro, nowa inwestycja, ale też utrzymanie bieżące obiektu i rewitalizacja architektury ogrodowej. Dziękuję rządowi federalnemu za olbrzymie zainteresowanie dziedzictwem Łuku Mużakowa- mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podkreślała, że dzięki parkowi i geoparkowi, wszyscy na świecie wiedzą, gdzie jest region lubuski. Gratulowała także przedstawicielom Niemiec uzyskania certyfikatu UNESCO na kolejne cztery lata. - Dziękuję też Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa za wielki wkład we współpracę ze stroną niemiecką. My po stronie polskiej, także dzięki panu burmistrzowi Kuliniakowi i wsparciu samorządu lubuskiego realizujemy również centrum edukacyjno-kulturalne w Łęknicy. Nie są to tak wielkie pieniądze jak w przypadku inwestycji niemieckiej, ale krok po kroku realizujemy plan – wyjaśniła E.Polak.

O wadze podpisanego dziś listu mówił burmistrz Piotr Kuliniak. - Dla nas ta umowa to kolejny krok ku temu, aby ten Park Mużakowski był rozbudowywany. Pieniądze ze strony niemieckiej to są olbrzymie kwoty. Ale my po polskiej stronie również mocno pracujemy nad tym, żeby park odzyskiwał dawny blask – zaznaczył.

Spotkanie było także okazją do rozmowy o współpracy, także w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego. Lubuskie i Saksonia pracują obecnie nad utworzeniem EUWT Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Strony realizują także wiele wspólnych projektów w ramach Programu współpracy INTERREG mających na celu ochronę, rozwój i promocję europejskiego dziedzictwa kultury.

Wspólne dobra kultury na pograniczu są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Park Mużakowski z Pałacem prowadzonym przez Fundację „Park Księcia Pücklera Bad Muskau oraz wpisany Geopark Łuk Mużakowa.

 

Łuk Mużakowa to unikalna w skali światowej spiętrzona morena czołowa, rozciągająca się w kształcie łuku na granicy Polski i Niemiec. Geopark Łuk Mużakowa obejmuje unikatową w skali europejskiej morenę lodowcową w kształcie podkowy, rozciągającą się na terenie Polski, w powiecie żarskim (województwo lubuskie) oraz na terenie Niemiec w Brandenburgii i Saksonii. Charakterystycznym elementem tamtejszego krajobrazu jest wyjątkowe w skali kraju pojezierze antropogeniczne, będące pozostałością po eksploatacji m.in. węgla brunatnego. W geoparku wytyczono kilka ścieżek geoturystycznych. Dziś krajobraz, zdegradowany kiedyś przez człowieka na skutek działalności górniczej, odradza się i prezentuje swe urzekające piękno. Nie cały teren udało się zalesić, ale w miejscach z surowym krajobrazem są realizowane ciekawe propozycje dla turystów: punkty obserwacyjne, wieże widokowe i trasy geoturystyczne oraz wydarzenia plenerowe np. Dzień Geotopu czy cykliczny Bieg Niepodległości. Trasa „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami, rocznie przyciąga ponad 22 tys. turystów.

 

Park Mużakowski to największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech. Tereny parku rozciągają się po obu stronach Nysy Łużyckiej. Fundatorem parku był książę Herman von Puckler-Muskau, który po latach podróżowania po Europie, był tak zachwycony parkami krajobrazowymi Anglii, że w latach 1815-1844 założył własny ogród nad Nysą Łużycką. Park ten zaprojektowany został jako obraz malowany za pomocą roślin i wykorzystywał miejscową roślinność do podkreślenia walorów sielskości krajobrazu. Ozdobą Parku Mużakowskiego jest piękny zamek.

Park Mużakowski jest jednym z najbardziej rozległych europejskich zabytkowych parków krajobrazowych liczący około 700. hektarów powierzchni. Rozciąga się na naturalnie urozmaiconych terenach po obu stronach granicznej rzeki Nysa Łużycka, która rozcina przełomem potężną morenę czołową, nazwaną Łukiem Mużakowa. Większa część tego zabytkowego zespołu parkowego, znajduje się po stronie polskiej, w granicach gminy Łęknica. W obrębie historycznego parku zlokalizowane jest dawne graniczne przejście drogowe z Niemcami Łęknica – Bad Muskau.

Polska część parku uznana została w 2004 roku za Pomnik historii. W tym samym roku Park Mużakowski wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako jedno z najwybitniejszych dzieł europejskiej architektury ogrodowej dziewiętnastego stulecia. Polską częścią parku zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Fundacja Fürst–Pückler–Park Bad Muskau odpowiada za część po niemieckiej stronie granicy.

Galeria: Park Mużakowski - spotkanie na polsko-niemieckim pograniczu

Zobacz również