Kolejny krok w stronę obwodnicy Trzciela

Pobierz PDF
Uczestnicy spotkania przy stole.
Na zaproszenie marszałek Elżbiety Anny Polak odbyło się spotkanie z udziałem członka zarządu Marcina Jabłońskiego w sprawie budowy obwodnicy Trzciela w ciągu DP 1339F. Omówiono sprawy związane z harmonogramem inwestycji, w tym kwestie zabezpieczenia niezbędnych środków.

Do rozmów zasiedli Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Agnieszka Olender. Burmistrz Gminy Trzciel Jarosław Kaczmarek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skokach Szymon Prochera. Samorządowcy dyskutowali o zabezpieczeniu środków na inwestycję w budżecie województwa na lata 2020- 2023. Poruszono również tematykę budowy ronda na DK 92, będącego częścią zadania a planowanego do realizacji na mocy porozumienia zawartego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie południowo – zachodniej obwodnicy Trzciela na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko – Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel – Lutol Mokry. Dotyczy też przebudowy trasy aż do węzła „Trzciel” autostrady A-2. Wartością dodaną projektu będzie m.in.: zmniejszenie kosztów utrzymania, redukcja emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska oraz poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Galeria zdjęć

Zobacz również