Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowej Zielona Góra 23-25.10.2020

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Organizacja Mistrzostw Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowej Zielona Góra 23-25.10.2020.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu w Zielonej Górze dwudniowych Mistrzostw Polski Juniora Młodszego w akrobatyce sportowej dla zawodników w wieku 8 – 16 lat. Zawody odbędą się na hali akrobatycznej MOSiR w Zielonej Górze.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 września br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 2 000,00 zł.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.lubuskie.pl/189/3750/Oferta_Stowarzyszenia_Akrobatyki_Sportowej_z_siedziba_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również