Integracja poprzez sport

Pobierz PDF
Klub Karate Kontra z siedzibą w Żarach złożył do Biura Współpracy Zagranicznej i EWT Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Integracja poprz sport.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na organizacji zajęć ogólnosportowych dla 30 osobowej grupy dzieci z Polski i Ukrainy. Treningi mają odbywać się 2 razy w tygodniu w siedzibie Klubu wnioskodawcy. Podczas zajęć poza treningami, planowane są gry i zabawy ruchowe, zwiedzanie miasta i poznanie jego historii.  W ramach realizacji zadania klub planuje zakupić m.in. drabinki koordynacyjne, płotki treningowe, skrzynie plyometryczne.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 września br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Klubu Karate Kontra z siedzibą w Żarach i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 5 000 zł.

Oferta Klubu Karate Kontra Żary:Do pobrania

Zobacz również