Lubuskie Forum Edukacyjne

Pobierz PDF
Obrady w Muzeum Ziemi Lubuskiej
W ramach II Konwentu Marszałków RP odbywającego się w województwie lubuskim, 24 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum Edukacyjne. W obradach lubuskiego zespołu ds. edukacji uczestniczył wicemarszałek Łukasz Porycki.

Obrady zespołu były dopełnieniem tematyki edukacyjnej poruszanej podczas trwającego Konwentu Marszałków. O oświacie w dobie pandemii dyskutowali m. in.  dr Jarosław Wagner, dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który mówił o narzędziach do nauki on-line potrzebnych we współczesnej edukacji. Natomiast Jerzy Kaliszan, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. poruszył sprawę możliwości wsparcia nauczycieli w dobie nauczania zdalnego. Swoje dobre praktyki, dotyczące edukacji w czasie pandemii prezentowali dyrektorzy szkół: Paweł Juckiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli oraz Tomasz Pluta Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Poruszono też palący dziś temat - edukacji ekologicznej. O potrzebie takiej edukacji i budowaniu bezpieczeństwa klimatycznego mówił Czesław Fiedorowicz, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa–Bóbr.

Uczestnicy Forum pochylili się dodatkowo nad problemem dyskryminacji w szkołach i edukacji w tym zakresie. Temat referował Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W obradach udział wzięła także Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty oraz Agnieszka Dawydzik z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 60 osób.

Galeria: Lubuskie Forum Edukacji

Zobacz również