Ruszyła Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji

Pobierz PDF
W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się inauguracja projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji”. Udział w niej wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki

Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie w partnerstwie z Europäische Sportakademie Land Brandenburg. Finansowanie projektu uzyskano z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” to cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie dla trenerów, instruktorów sportu, fizjoterapeutów i rehabilitantów z województwa lubuskiego i Brandenburgii.

Przedsięwzięcie zakłada realizację 4 kursów z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie w języku polskim i niemieckim. 2 szkolenia po stronie polskiej i 2 po stronie niemieckiej dla 56 osób łącznie.

W kursie wezmą udział instruktorzy dyscyplin sportu, trenerzy, studenci lub magistrowie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, nauczyciele wychowania fizycznego, studenci lub absolwenci AWF, studenci lub osoby z tytułem licencjata fizjoterapii, uczniowie lub technicy fizjoterapii, absolwenci lub uczniowie policealnych szkół w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji zamieszkali na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy muszą potwierdzić wykształcenie stosownym dyplomem, legitymacją lub licencją.

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji lubuskich specjalistów poprzez naukę stosowania nowatorskich form prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie. Program obejmuje 6 transgranicznych modułów szkoleniowych w obu językach oraz zintegrowane zajęcia z branżowego języka obcego polskiego i niemieckiego. Uczestnicy kursów zdobędą umiejętności i kwalifikacje zawodowe o charakterze transgranicznym wraz z polsko-niemieckim certyfikatem i niemiecką licencję instruktorsko-trenerską co umożliwi zatrudnienie na rynku pracy sąsiada.

Galeria: Inauguracja projektu pn. Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji

Zobacz również