Organizacja zawodów Kwalifikacja A do OOM w skokach na trampolinie

Pobierz PDF
skoki

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Organizacja zawodów Kwalifikacja A do OOM w skokach na trampolinie Zielona Góra 16-17.10.2020.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu w Zielonej Górze w dniach 16-17 października zawodów Kwalifikacji A do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie dla zawodników w wieku 11-14 lat. Awans do finału z tych zawodów uzyskuje pierwszych ośmiu zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 września br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 6 000,00 zł.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3772/Oferta_Stowarzyszenia_Akrobatyki_Sportowej_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również