Szkolenie pn. „Tworzenie i promocja marek turystycznych w dobie pandemii COVID-19.

Pobierz PDF

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, z siedzibą w Zielonej Górze  złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn.: Szkolenie pn. „Tworzenie i promocja marek turystycznych w dobie pandemii COVID-19.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na realizacji szkolenia wraz warsztatami p.n. Szkolenie p.n. „Tworzenie i promocja marek turystycznych w dobie pandemii COVID -19” dla 60 przedstawicieli m.in. przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń, których działalność szczególnie odczuwa skutki  wystąpienia pandemii COVID- 19. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady funkcjonowania podmiotów branży turystycznej, podstawy prawne oraz tworzenie marek turystycznych i ich promocja w czasie pandemii.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 września br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 4 500,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3777/Oferta_Oddzialu_Zielonogorskiego_Polskiego_Towarzystwa_Turystyczno_-_Krajoznawczego_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również