Bezpieczne wędrowanie po wybranych szlakach turystycznych - poprawa bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19

Pobierz PDF

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Bezpieczne wędrowanie po wybranych szlakach turystycznych - poprawa bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na stworzeniu multimedialnego przewodnika po 10 najatrakcyjniejszych szlakach turystycznych, który zawierał będzie opis i  mapę szlaku, przy unikaniu miejsc podwyższonego ryzyka, z myślą
o bezpiecznym wędrowaniu. Opisane szlaki ułatwią zaplanowanie indywidualnej wędrówki rodzinnej lub w niewielkich grupach, przejście najciekawszymi  krajobrazowo i kulturowo trasami turystycznymi. Realizacja zadania pozwoli na dostarczenie turystom aktualnych informacji na temat tras turystycznych, ożywić ruch turystycznych, a tym samym może przyczynić się do zniwelowania skutków wystąpienia COVID-19 na działalność lubuskiej branży turystycznej. 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 października  br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, z siedzibą w Zielonej Górze  i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 4 500,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/3778/Oferta_Oddzialu_Zielonogorskiego_Polskiego_Towarzystwa_Turystyczno_-_Krajoznawczego_w_Zielonej_Gorze/


Zobacz również