Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie przełajowym – IV seria Pucharu Polski – 07.11.2020 r.

Pobierz PDF

Ludowy Klub Sportowy „TRASA”, z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie przełajowym – IV seria Pucharu Polski – 07.11.2020.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu w Zielonej Górze na obiektach WOSiR Drzonków w dniu 07 listopada br. zawodów Ogólnopolskiego Wyścigu w kolarstwie przełajowym. Grupą docelową zawodów będzie około 150 zawodników z wiodących klubów kolarskich z terenu całego kraju w siedmiu kategoriach wiekowych. Zawody wpisane są w kalendarz PZKol. Celem dla zawodników jest zdobywanie punktów do centralnej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży oraz punktów kwalifikujących do Mistrzostw Polski w Przełajach. 

            Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 01 października br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Ludowego Klubu Sportowego „TRASA”, z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3 025,00 zł.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.lubuskie.pl/189/3779/Oferta_Ludowego_Klubu_Sportowego__E2_80_9ETRASA_E2_80_9D_2C_z_siedziba_w_Zielonej_Gorze/

Zobacz również