Konferencja z okazji 75 rocznicy przesiedlenia

Pobierz PDF
Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn.: "Muzyka śpiew i edukacja pokoleń dziedzictwem kultury przesiedleńców z Polesia - Konferencja z okazji 75 rocznicy przesiedlenia", realizowane w okresie od dnia 15.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.
Wniosek złożony przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadanie publiczne kierowane jest do mieszkańców z różnych powiatów województwa lubuskiego oraz innych województw. W wydarzeniu wezmą udział dzieci, dorośli i seniorzy - przesiedleńcy z różnych regionów. Ideą realizacji zadania jest upamiętnienie i przekaz historii przesiedlenia ludności z Polesia. Głównym celem zadania będzie organizacja konferencji naukowej dotyczącej wiedzy historycznej o migracji i przesiedleniach w postaci referatów wygłoszonych przez trzech prelegentów oraz wydanie publikacji książki.
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 września br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł.
 
Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zobacz również